Bilförsäkringar

Det första man bör göra efter att köpt en bil är att teckna en bilförsäkring. Orsaken är att det är olagligt att köra oförsäkrat och att man därmed blir belagd med avgift de dagar som bilen inte är försäkrad. Men vilken försäkring bör man teckna? Det finns tre nivåer och därutöver extra försäkringstillägg att välja på.

Trafikförsäkring

Den som vill ha absolut billigaste försäkringen ska välja trafikförsäkring. Det är denna försäkring som man enligt lag måste ha. Försäkringen ger ersättning för skador på förare, passagerare samt medtrafikanter. Utöver det även för medtrafikanters ägodelar. En trafikförsäkring ger aldrig någon ersättning för skada på den egna bilen.

Halvförsäkring

En halvförsäkring innehåller en trafikförsäkring och följande delar:

  • Brand – Ersättning för skador som uppkommit vid brand. Det finns alltid några brandorsaker som inte innefattas av försäkringen. Det kan exempelvis vara att branden uppstått av kortslutning, fuktskada eller frostskada.
  • Glasskador – Det vanligaste orsaken till glasskada är stenskott men det kan även finnas andra orsaker
  • Stöld – Det innebär både stöld av fordonet som delar av det. Skulle det bli skada på fordonet vid stöld eller ett stöldförsök ersätts även detta
  • Maskindelar och elektronikdelar – Detta gäller enbart nyare bilar och de som inte rullar mer än en upp till en viss nivå (ex max 10.000 mil). Ersättning kan då ges för skada på vissa maskindelar som har med kraftöverföring att göra.
  • Räddning – Om man blir stående på grund av motorstopp eller olycka ersätter halvförsäkring kostnad för bärgning och resa hem till hemort. Behövs övernattning före hemresa ersätts vanligtvis även detta.
  • Kris – Den som varit med om en olycka kan uppleva att man behöver hjälp att prata om det som hänt. Krisdelen i halvförskringen ger ersättning för 10 besök hos samtalsteraut eller liknande (utvalda samarbetspartners med försäkringsbolaget).
  • Tvist – Om personen som äger en bil kommer i rättslig tvist kan halvförsäkringen ersätta kostnader för eventuell rättegång. Däremot bör man alltid prata med sitt försäkringsbolag innan för att vara säker på vad som gäller och vad man själv kan behöva betala.

Helförsäkring

En helförsäkring har samma innehåll som en halvförsäkring men med ett tillägg. Här ingår även försäkring mot plötsliga oförutsägbara skador som kan uppkomma på bilen. Med det menas främst olyckor, krockar eller att exempelvis någon förstör bilen.

Med en helförsäkring har man alltså ekonomiskt skydd oavsett orsak till skadan.

Utöver det kan man teckna extra tilläggsförsäkringar. Dessa förbättrar försäkringen på en eller fler punkter men förändrar inte försäkringen i grunden.