Hålla koll på bilen

shutterstock_218141614

Man behöver inte vara någon form av expert på bilar för att kunna hålla koll på det viktigaste. Bara man lär sig hur ett par saker fungerar och hur det bör se ut så kan man ofta undvika några av de vanligaste problemen.

Service

Det är allt för få som med jämna mellanrum lämnar in bilen på service, men de som gör detta håller bilen i ett bättre skick och minskar risken för allvarliga fel. Här skulle man även kunna lägga till att det är viktigt att hålla bilen ren, men när man gör detta måste man vara noga med eventuella skador på lacken. Använder man högtryckspruta på en skada riskerar man att förvärra den.

Lufttrycket

Även om man har rätt däck till bilen betyder det inte att man inte behöver tänka på dem. Om lufttrycken i däcken sjunker kommer bilens bränslekonsumtion att öka. Tittar man i tanklocket på bilen kan man på många modeller hitta det rekommenderade lufttrycket för däcken. Detta kan man sedan kolla på nästan vilken bensinmack som helst.

Vätskenivåer

Alla bilar förlitar sig på en del vätskor för att fungera korrekt, viktigast av dessa är oljan. Den håller motorn i gott skick och förhindrar att den skär sig, och den håller även nere bränsleförbrukningen något. En annan viktig vätska är kylarvätskan, det är såklart kylaren som denna vätska hamnar i och den har som uppgift att förhindra att motorn överhettas.