Ny garantitjänst för begagnade bilar

Den som köper en helt ny bil brukar få mycket generös garanti. Är det däremot en begagnad bil agerar bilbolagen olika. I de fall som bilen inte har speciellt högt värde kan de ange att någon garanti inte alls ges medan andra alltid ger minst en månad. De som däremot köper privat har inte någon garanti alls. Något som många upplever som otryggt.

Nu har en ny tjänst (Garantibil.se) lanserats om möter upp behovet av garanti även på begagnade bilar som köps privat. Den som säljer sin bil genom deras tjänst får först lämna in den för undersökning på någon av de 200 samarbetsföretag som Garantibil har. Dessa går igenom bilen på hela 190 punkter och därefter säljs bilen med hjälp av webbplatsen.

I och med att bilen undersöks av oberoende part kan Garantibil ge en Begagnat-Bil-Garanti på hela 2 år. Utöver det ger de även en helförsäkring under två månader (med möjlighet till förlängning).

Priset för att sälja en sin bil begagnat med denna service är 1500kr. En service som kan göra att allt fler faktiskt har garanti på sina bilar – något som i vissa fall kan vara värt betydligt mer än 1500kr.