Service kan krävas för att garantin ska gälla

Oavsett vilken garanti som finns på en bil så finns det avtal som reglerar när denna garanti kan utnyttjas. Det är därmed viktigt att läsa igenom kraven och framförallt fokusera på nära garantin inte gäller för att undvika dessa tillfällen.

När det gäller nybilsgarantier är det inte bilförsäljaren som står för denna utan biltillverkaren. Ett exempel är Volkswagen som tydligt skriver på sin hemsida, gällande bilgaranti, ett flertal punkter som måste följas av bilägare för att garantin ska kunna användas.

En de viktigaste punkterna är att grundservice sker regelbundet enligt vad som anges i instruktionsboken. Utöver det att reparationer och tilläggsarbeten sker som poängteras att behövs efter att en service har genomförts. Dessa kan däremot genomföras själv i stor utsträckning om man vill hålla nere kostnaden.